ภาพกิจกรรม
กิจกรรม
จำนวนคนดู
 • นายปราโมทย์ ศรีสมโภชน์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล นายวรรณพงษ์ ขจรศักดิ์สิริกุล ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาล&...
  7
 • กิจกรรมประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง” ดอกดารารัตน์ จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก เทศบาลตำบลขุนทะเล ได้ส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจัง...
  20
 • เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นางสินีนาฏ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีกล่...
  27
 • นายปราโมทย์ ศรีสมโภชน์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและกีฬาพื้นบ้านตำบลขุนทะเล ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ &nda...
  33
 • นายปราโมทย์ ศรีสมโภชน์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล พร้อมด้วยนายคมสัน สุวรรณเกิด นายจักรพงษ์ บุณศิริชัย รองนายกเทศนตรีฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลข...
  147

»ข้อมูลทั้งหมด 390 รายการ